Home

Familien Hegelund


skrevet af  Claus Hegelund

Man lærte os, at vi skal elske næsten.  Men ånden ændredes fra Gud til præsten.  Og der gik inflation i ordet elske.  Og er først ordet tomt - så følger resten.

Velkommen til familien Hegelunds hjemmesideHvorfor lave en hjemmeside ?  Ærligt ! - jeg ved det ikke. Men, IT-udviklingen har længe gjort det muligt for almindelige mennesker, at udfolde sig på nettet - og i denne sammenhæng har mange familier, enkelt personer, firmaer, organisationer, etc. en eller flere hjemmesider. Så  hvorfor ikke.


Min hjemmeside er (fortsat) under opbygning. Af samme grund vil der være mangt og meget som kan/skal uddybes og beskrives.


Det er min intention, at hjemmesiden giver et rimeligt dækkende billede af mig - redaktøren. Præsentationen af min familie vil blive holdt på et mere generelt plan - og stort set

ingen familiebilleder.


I hjemmesidens "min kunst" viser jeg et bredt udsnit af mine værker (nye som lidt ældre) - som jeg håber du vil nyde.


 De små vers jeg har skrevet, her og der, er overvejende fra bogen  "Husk at elske", af Piet Hein.


Hjemmesidens første side ("Home") har jeg valgt at vise et fantastisk smuk syn over fjeldet farvet af solnedgang. Fotos til min lille familie er et hvor vi hviler os ved en hytte og og et bål i sneen - klar til at riste pølser m.v. Det er ret så dækkende for en af vores pragtfulde aktiviteter - skiferie i Norges smukke natur - med hygge  og leg i sneen .  


Min lille familie

Mine søskende og deres familier


Jeg har 3 søskende; Per, Birger og Kirsten. De er alle gift/samlevende - og har alle fået børn


Af hensyn til deres privatliv skriver jeg ikke mere end ovenstående - ligesom jeg ikke bringer foto af af dem.  

Sidst vil jeg nævne vores vidunderlige mor Elly Alfrida Ruth Geertsen der sov stille ind den 10 april 2004 - kl. 23.32 - på Hvidovre hospital

Min dejlige lille familie: 


Min datter Lene                                   


Min svigersøn Mogens       


Lene og Mogens børn børn er Sofie og Sebastian. De har en dejlig kat (Mille) og en vidunderlig hund Abby


og sidst min egen hund Baloo,. som jeg desværre ikke har mere.

 

Min mailadresse


claus@familien-hegelund.dk

Jeg sad og skrev og søgte svar  på de problemer, jeg nu har.


Da kom en flue til mit bord

og slog sig ned blandt  blandt mine ord

og tænkte på en fluemage                                                og på en oversukret kage

og på en solplet på en væg    og på om lidt, at lægge æg.


Der sad den i min fine skønskrift

og tænkte på sin sult og kønsdrift.

Jeg ramte fluen med et smæk - og nu er dens problemer væk

       Hvem er redaktøren; Claus Hegelund ?


Om redaktøren ! - den korte udgave er:  Jeg er en livsglad og aktiv folke- og stats-pensionist - livsnyder af 1'ste grad. Jeg begunstiget med et godt helbred - en dejlig familie, gode nære venner. En dejlig bolig og have, samt min hund; Baloo - en pragtfuld Golden Retriver.  Min tid er en mangelvare - livet glider så ufatteligt hurtigt, hvilket jeg tolker som; et godt og fyldigt liv.En kort beskrivelse af mit liv.


Familien og vennekredsen.                                                                                           

Jeg søger at vedligeholde og pleje kontakten til min familie og til min vennekreds. Det er ikke altid jeg er helt tilfreds med min indsats. Alt for ofte må jeg (nødtvungen) erkende, at nu er der igen gået "for lang tid" siden ! Jeg prøver - virkelig, men  ??.  Efter jeg er blevet pensioneret, er det blevet noget bedre - eller er det ?Jeg er autodidaktisk kunstner.                                                                                             

Mere om dette i mappen; min kunst - og eksempler på mine kreative aktiviteter i "min kunst"Jeg er fritids/amatør håndværker.

Jeg bruger nogen tid til, at renovere mit dejlige gamle hus og haven. Jeg nyder min have - men orker altså ikke alt dette, med en velanlagt have, blomsterbede etc. Så den passer sig selv (sådan da). Når jeg har slået græsplænen, syntes jeg haven er rigtig dejlig. Jeg må ekende, at en have-nørd bliver jeg aldrig.Andet. 

I begyndelse af 80´erne blev jeg, og en meget nær og kær veninde, medlem af teatergruppen Ildfolket. En af de meget store spændende og udfordrende forestilling var Udbrud.

Jeg flyttede sammen med Ildfolket i en nedlagt skole i Gundsø Lille. Mit arbejde som forstander ved Vallø Strand børne- og ungdomscenter var tidsmæssigt uforenlig med det at bo i et teaterkolletiv. Dette fordi det var en enorm opgave at indrette, bygge og indrette pavillioner til boliger, dertil være tid og rum til såvel kolletivlivet som til teaterprøver m.v. Som nyudnævnt forstander var der konstant tidsmæssig konflikt mellem engagementet i teaterkollektivet og mit pædagogiske- og ledelsesmæssige arbejde.

 

Jeg har altid læst og læser fortsat en hel del skønlitteratur. Fra mine unge år var interessen Jan-bøgerne - Tarzan - og de klassiske historier, som f.eks. en verdensomsejling under havet - Robinson Cruse - etc..

I min arbejdsaktive periode har jeg læst  vældig meget faglitteratur - og god skønlitteratur. Jeg kan ikke sætte navn på værker, som har haft/har særlig betydning for mig. Men, der er så mange gode bøger, at det vil være noget af en opgave, at nævne dem alle. Et værk vil jeg dog nævne - og det er Biblen.


Musik er nu, som tidligere, et uundværlig element i min hverdag. Jeg har ingen speciel musisk interesse. Jeg ville gerne kunne spille klaver eller fløjte. Men, jeg har aldrig taget mig sammen til at modtage undervisning. Dog har jeg lært at spille en smule på guitar.


En god vandretur i naturen (skov, strand) - eller min skiferie (langrend), som jeg meget nødig vil undvære. Sammen med min datter, svigersøn og børnebørnene samt nogle meget gode venner, holder jeg hvert år en uges ferie i de norske fjelde. Pragtfuldt.


Jeg nyder at være gæst eller modtage gæster i mit hjem - både de uanmeldte som de indbudte. Ikke hver søndag, men dog ganske ofte, er jeg til søndags Gudstjeneste i vore lokale kirke.  Jeg hører daglig morgenandakten i radioen eller på TV.

Det er desværre ikke så ofte jeg er i biografen, teateret eller til koncert.Min uddannelse, arbejde og tillidshverv. 

Jeg er uddannet som  børneforsorgspædagog på Børneforsorgs seminariet i Jægerspris.  Uddannelsen hedder nu Socialpædagog. Efterfølgende har jeg gennemført fagets videregående uddannelse. Desuden har jeg (kompetencegivende) suppleret min uddannelse inden for økonomi, personaleledelse/ administration, supervision, familiebehandling -  etc.


I 1966 afdelingsleder ved Nærumgårds ungdomspension Hartmanshus

I 1971 Stedfortræder på børnehjemmet Strandridergården i Vedbæk.

I 1977 Pædagogisk konsulent i Københavns kommune.

I 1980 Forstander på Vallø Strand børne- og ungdomscenter.

Efter to korte ansættelser (som kommunal chef for børneområdet i Nykøbing/Rørvig, og som vicerektor på Jægerspris socialpædagogiske seminarium)  har jeg arbejdet som forstander på en institutiom for unge/ældre med hjerneskader. Jonstrupvang-Bebyggelsen.

Jeg benyttede muligheden for at kunne gå lade mig pensionere (efterløn) i 2003. .


Igennem mit erhvervsaktive liv har jeg haft tillidsposter i min fagforening (DSL - som nu hedder SL), hvor jeg var formand ved lokalkreds 13, samt medlem  i forskellige udvalg i hovedorganisationen.

Jeg var medlem i Børnehjemsforeningen, hvor jeg i en periode var formand. Som formand for Børnehjems-foreningen havde jeg sæde i Børnesagens Fællesråds bestyrelse.

                 

1972-1980 Beskikket som eksamenscensor ved de socialpædagogiske seminarier.                             

1984-2003 Beskikket som børnekyndig dommer ved Øster Landsret - et hverv som jeg havde til jeg fyldte 70 år.


I 2008 blev jeg valgt som formand for Terslev menighedsråd. Min valgperiode var 4 år - men jeg holdt kun ud i 2 år. Der var flere gode grunde (bla. samarbejdet med daværende præst, samt med de overordnede kirkelige myndigheder) til jeg valgte at trække mig tilbage. 

I 2018 blev jeg igen valgt ind i Terslev menighedsråd - og på det konstituerende møde blev jeg valgt som formand. Min valgperiode i menighedsrådet er 2 år. Der en en rigtig god stemning - og markant engagement hos præster, ansatte og menighedsråd - så jeg ser frem til det forestående arbejde i og med menigheds-rådet.     Biavler.

I foråret 2010 besluttede jeg og en af mine venner, at vi ville holde bier. Vi meldte os ind i Biavler-foreningen - hvor vi gennemgik foreningens 2 års bi-kursus. I 2011  blev vi officielt biavler. Sideløbende med undervisningen i 2010 havde vi vores 2 egne bistader. Igennem årene har vi udvidet vores bi-gård, men vil dog max have 8 stader. Nu (i 2019) har vi kun 4 stader - og vil formodentlig ikke have flere.Traditioner

I mit live er der nogle tilbagevendende aktiviter, som jeg sætter meget højt. Det er f.eks:


Store og små begivenher (mærkedage, jul, og andre store begivenheder) i familie og hos gode nære venner. Det er altid vidunderligt at værer sammen med sin familie og/eller de nære venner,


Sammen med min lille familie (min datter, svigersøn og børnebørnene) og gode venner tager jeg, en gang årligt,  på skiferie i Norge. Og så er der vores årlige Tivoli-tur, som er pyntet med græskar, hekse og andet fornøjeligt. Det er en fornøjelse at opleve Tivoli, med alle de smukke anlæg - og ikke mindst forlystelserne.


Sammen med Lerne, Mogens, Sofie og Sebastian har jeg haft mange dejlige sommerferie oplevelser. Noget helt specielt har været og er, at mine børnebørn (hver for sig) har holdt sommerferie  i en uge sammen med mig.

 

Sammen med en god og kær veninde er jeg årligt i Grønnegårdsteatret i København. Vores årlige teatertur begynder med, at vi finder en god plads i teatret (udendørs teater) hvor vi nyder den medbragte mad, med vin,  kaffe og kage. Denne picnic og teatertur er angiveligt en tradition for rigtig mange.


En gruppe af tidligere forstander i Vestsjællands amt har for mange år siden etableret en lille forening;

Nostalgiforeningen. Jeg har aldrig været ansat i Vestsjællands amtskommune, men har kendt forstander gruppen via Børnehjemsforeningen, Skolehjemsforeningen, Børnesagens Fællesråd, og endelig via det kollegiale samarbejde i landet.

Vi mødes 2 gange årligt. Værtsrollen går på skift mellem medlemmerne. Jeg sætter overordentlig stor pris på de årlige sammenkomster.   
     

                                Om familierne Hegelund og Geertsen

To små stearinlys, blæser i vinden.  Leende sammen, ven til ven.         

Hver soler sig i den andens lys.   

Hver en indbydende varme i natten.

Hver en svajende med noget at skjule. Danse sammen side om side.


Af Julie Redstone

Lidt om slægterne;


Familiens Hegelund (min biologiske og fraværende far)

og

Familien Geertsens (min nærværende far).

Familien Hegelund


Jeg har ofte spekuleret over familiens Hegelunds historik. Når man googler navnet Hegelund kommer der ret mange - og nogle spændende - henvisninger.


En jeg syntes er lidt interessant er fra Jørgen Grandal (kontakt via Facebook), som skriver:

Citat "Jeg kan fortælle dig at slægten Hegelund har sin første aner i Danmark fra Viborg & Ribe hvor slægten sad på en meget stor kirkelig magt da de netop var Biskopper i disse to byer (i Ribe Peder Jensen Hegelund). Ribe biskoppen Peder Jensen Hegelund havde en broder som var borgmester i Ribe.

Det kunne være hvis du eventuelt begyndte at forske i disse aner at du finder ane sporet over Roskilde og til København. Jeg ligger inde med gamle aner i Hegelund slægten tilbage til Ca 1500.tallet. Venlig hilsen Jørgen Grandal - citat slut

Mand: Peder Jensen Hegelund

Født: 9 jun 1542 - Død: 18 feb 1614 (blev 71 år)

Note: Hører i Ribe, Rektor ss 15/11 1569. Domherre ss. 19/7 1581 Lect. th. ss. og P. V. Vedsted 12/5 1580. P. Ribe Dmk. 12/3 1588. Biskop Ribe 4/3 1595. Mag.


Marine Pedersdatter Hegelund 23 nov 1584 - 10 maj 1660

FØDT: 23 NOV 1584, Ribe, Jylland

DØD: 10 MAY 1660, Starup, Jylland

HENVISNING: Ane 13.6426 (Sommer)

HENVISNING: Ane 11.1690 (Garde)

Far: Peder Jensen HEGELUND

Mor: Margrethe JØRGENSDATTER   "citat slut"


Jørgen Grandal information på Facebook (gruppen; familien Hegelund) gav flere kommentarer  bla. denne fra Liisi Egede Hegelund, som skriver: "Min storebror Sten Egede Hegelund går meget op i slægtsforskning. Han har i hvertfald gjort meget ved vores mors aner.

Jeg ved dog ikke hvor meget han har gjort ved vores fars Hegelund aner; men du kan prøve at kontakte ham. Du kan se hans mailadresse i kopiforsendelsen.

Liisi skriver videre: "Vi har siden vores barndom fået fortalt, at vores forfader fra vores fars side stammer fra Ribe. Det fortælles at to Hegelund brødre fra Ribe var taget til Grønland og den ene, som vist nok var tømrer i begyndelsen af 1800 var taget til Paamiut, hvor vi stammer fra; men som sagt kan du sikkert få meget mere ud af min bror Sten.  Gode hilsener fra

“grandkusine” J Liisi".

Familien Geertsen


Fra mine barndomsår har jeg hørt, at familien Geertsen stammende fra Holland. Den historiske baggrund er, at Hollandske bønder blev inviteret af den daværende Konge til at bosættes sig på Amager. De fik alle et jordområder til rådighed, og der dyrkede de bla. gulerødder.
I Amager-Registret (register van Amack) er der navnelister fra Christian II´s tid vedrørende den nederlandske amagerkoloni. Registret er skrevet af Mogens Strunge og udgivet af Ejnar Munksgaard i 1958.


I forordet er skrevet: Under de forhandlinger Kong Christian Den Anden (der regerede 1513-23) førte med sin hustru Dronning Elisabeths familie i Nederlandene angående oprettelsen af en nederlandsk amagerkoloni, modtog kongen en fortegnelse over navne på nogle af kolonisterne.


De navne som jeg fandt tæt på navnet Geertsen er:


Floeris Gerdtsen - (Nederlandske navn Floeris Gertss) - bosat i Maglebylille. 

Claes Gerdtsen - (Nederlandske navn Claes Gerriz) - bosat i Ullerup og i Viberup.

Dirch Gerdtsen - (Nederlandske navn Derick Gerreitzen) - bosat i Taarnby.                                                      Claes Gerdtsen - (Nederlandske navn Claes Garnertz) -også  bosat i Taarnby.


I registreret er nævnt i alt 164 navne og kun 6 var kvindenavne. Hustruerne er muligvis kommet senere end mændene.